• IMG_1611-2
 • IMG_1783-2
 • IMG_1632-3


Doelstelling

Het wedstrijdreglement Run Bike Run Borne bepaalt het gedrag van wedstrijddeelnemers en dient ervoor te zorgen dat de wedstrijd veilig en eerlijk verloopt. Het wedstrijdreglement van de Run Bike Run Borne is gebaseerd op het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triatlon Bond, versie 18.06. Waar het wedstrijdreglement van de Run Bike Run Borne geen uitsluitsel geeft, gelden dan ook de regels van de NTB. Het recht tot uitvoering van het wedstrijdreglement en eventuele sanctionering tijdens de Run Bike Run Borne is uitsluitend voorbehouden aan de NTB-wedstrijdofficials. Het wedstrijdreglement van de Run Bike Run Borne is bedoeld om:

 • Een sfeer van sportiviteit, gelijkheid en eerlijk spel te creëren;
 • Veiligheid en bescherming te bieden;
 • Deelnemers die oneerlijk voordeel behalen te straffen;

 

Aansprakelijkheid

 • Om mee te kunnen doen aan de Run Bike Run Borne dienen deelnemers over een goede lichamelijkeconditie te beschikken.
 • Deelnemers doen mee aan de Run Bike Run Borne op eigen risico. Deelnemers kunnen de organisatievan de Run Bike Run Borne op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor eventuele geleden schade.

 

Algemeen gedrag

Aan de Run Bike Run Borne nemen veel atleten deel op verschillende niveaus. Deelnemers moeten:

 • Te allen tijde sportief zijn;
 • Verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen;
 • Het NTB Wedstrijdreglement, verkrijgbaar bij de NTB, kennen en begrijpen;
 • Zich aan de verkeersregels en instructies van officials en vrijwilligers houden;
 • Andere deelnemers, officials, vrijwilligers en toeschouwers beleefd en met respect behandelen;
 • Het gebruik van grove taal vermijden;
 • Niet de wedstrijd- of gedragsregels overtreden. Bij bewuste overtreding van de regels, geconstateerd door of gemeld aan een wedstrijdofficial, kan worden besloten om de atleet niet te laten starten of uit de wedstrijd te halen;
 • Bij terugtrekking uit de wedstrijd de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte te stellen bij start/finish;
 • Het dragen van oordopjes (t.b.v. mp3 spelers) is niet toegestaan.

 

Deelname

 • Deelname aan de volwassenwedstrijden (individueel en team) is mogelijk voor personen met geboortejaar 2002 of ouder.
 • Jeugd met geboortejaar 2002 t/m 2007 mogen meedoen aan de lange jeugdwedstrijd met afstanden 1,9 km lopen, 12 km fietsen en 2,1 km lopen. Jeugd met geboortejaar 2006 t/m 2011 mogen meedoen aan de korte jeugdwedstrijd met de afstanden 0,8 km lopen, 6,7 km fietsen en 1,3 km lopen. Er zijn dus geboortejaren waarbij de deelnemer zal kan kiezen aan welke wedstrijd wordt meegedaan.
 • Inschrijving en aanmelding geschiedt op volgorde van aanmelding door correcte invulling van het inschrijfformulier. Als het maximale aantal inschrijvingen van 200 individuele deelnemers, 50 jeugddeelnemers en 200 teams  is bereikt, wordt de inschrijving gesloten.
 • Deelnemers beschikken over een atletenlicentie van de NTB of ontvangen een daglicentie van de NTB.

 

Loopregels

 • Deelnemers dienen het startnummer op de borst te dragen.
 • Deelnemers mogen niet met een ontbloot bovenlijf lopen.
 • Deelnemers mogen geen headset of glaswerk bij zich dragen.
 • Om de wedstrijd veilig te laten verlopen is er een tijdslimiet ingesteld. Voor individuele deelnemers geldt dat er na 2 uur niet meer mag worden begonnen aan de tweede Run, voor teams is deze tijdslimiet gesteld op 1 uur en 45 minuten.

 

Fietsregels

 • Deelnemers dienen het startnummer op de rug te dragen.
 • De fiets en helm dienen uiterlijk om 15.45 uur in het parc ferme te zijn geplaatst, nadat deze aldaar zijn goedgekeurd door de officials.
 • Het dragen van een helm met gesloten kinband is tijdens de race verplicht.
 • Stayeren is niet toegestaan in deze wedstrijd.
 • Houdt op smalle wegen zo veel mogelijk rechts. Hierdoor is inhalen voor snellere deelnemers mogelijk.
 • Als de jury constateert dat er gestayerd wordt toont hij een blauwe kaart. De deelnemer moet zich vervolgens melden bij de eerstvolgende strafbox voor een tijdstraf van 2 minuten. Bij een tweede overtreding of als de deelnemer zich niet in de strafbox meldt volgt diskwalificatie.
 • Deelnemers mogen niet met ontbloot bovenlijf fietsen.
 • In de wisselzone mag niet worden gefietst.
 • In de wisselzone mogen geen deelnemers worden belemmerd in hun voortgang.

 

Tuchtregels

Als een deelnemer zich niet houdt aan het wedstrijdreglement, kan dit een waarschuwing, diskwalificatie, schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben.

Het geven van een waarschuwing: de official laat een fluitsignaal horen, laat de atleet stoppen indien hij dit nodig acht, vraagt de atleet zijn of haar gedrag aan te passen en laat de atleet daarna de wedstrijd vervolgen.

In het geval van meerdere waarschuwingen volgt na de finish diskwalificatie, hetgeen inhoudt dat de deelnemer of het team na afloop van de wedstrijd uit de uitslag wordt verwijderd. Diskwalificatie volgt tevens wanneer de deelnemer:

 • Grof onsportief gedrag vertoont.
 • Beledigend is richting de wedstrijdofficials.
 • Zich na een tweede waarschuwing wederom niet houdt aan de opmerkingen van een wedstrijdofficial.

Hoofdsponsor

Starttijden en inschrijven

 
Volgende editie:
29 augustus 2020
 
Starttijden
 korte jeugdwedstrijd: 15.55
 lange jeugdwedstrijd: 15.58
singles: 16:00
duo's: 17:00 
 
De inschrijving start op 12 april 2020
 
inschrijven
 
Contact::

Volg ons ook op

Facebook-icon  Twitter-icon

Na een week zitten de duo's al bijna halfvol. Ook de singles gaan hard. Wil je ook meedoen wacht dan niet te lang!

Onze sponsoren

 • online-bouwmaterialen nl smol
 • logoanyflex-smol
 • Z-BTN
 • Logo-Wika-smol
 • 0993
 • 0991
 • 098
 • 096
 • 094
 • 093
 • 092
 • 091
 • 035
 • 09
 • 08
 • 07
 • 06
 • 03
 • 03
 • 03