• DSC2078
 • Q28A6307
 • Q28A6323
 • Q28A6375
 • Q28A6520


Doelstelling

Het wedstrijdreglement Run Bike Run Borne bepaalt het gedrag van wedstrijddeelnemers en dient ervoor te zorgen dat de wedstrijd veilig en eerlijk verloopt. Het wedstrijdreglement van de Run Bike Run Borne is gebaseerd op het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triatlon Bond, versie 16.02. Waar het wedstrijdreglement van de Run Bike Run Borne geen uitsluitsel geeft, gelden dan ook de regels van de NTB. Het recht tot uitvoering van het wedstrijdreglement en eventuele sanctionering tijdens de Run Bike Run Borne is uitsluitend voorbehouden aan de NTB-wedstrijdofficials. Het wedstrijdreglement van de Run Bike Run Borne is bedoeld om:

 • Een sfeer van sportiviteit, gelijkheid en eerlijk spel te creëren;
 • Veiligheid en bescherming te bieden;
 • Deelnemers die oneerlijk voordeel behalen te straffen;

 

Aansprakelijkheid

 • Om mee te kunnen doen aan de Run Bike Run Borne dienen deelnemers over een goede lichamelijkeconditie te beschikken.
 • Deelnemers doen mee aan de Run Bike Run Borne op eigen risico. Deelnemers kunnen de organisatievan de Run Bike Run Borne op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor eventuele geleden schade.

 

Algemeen gedrag

Aan de Run Bike Run Borne nemen veel atleten deel op verschillende niveaus. Deelnemers moeten:

 • Te allen tijde sportief zijn;
 • Verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen;
 • Het NTB Wedstrijdreglement, verkrijgbaar bij de NTB, kennen en begrijpen;
 • Zich aan de verkeersregels en instructies van officials en vrijwilligers houden;
 • Andere deelnemers, officials, vrijwilligers en toeschouwers beleefd en met respect behandelen;
 • Het gebruik van grove taal vermijden;
 • Niet de wedstrijd- of gedragsregels overtreden. Bij bewuste overtreding van de regels, geconstateerd door of gemeld aan een wedstrijdofficial, kan worden besloten om de atleet niet te laten starten of uit de wedstrijd te halen;
 • Bij terugtrekking uit de wedstrijd de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte te stellen bij start/finish;
 • Het dragen van oordopjes (t.b.v. mp3 spelers) is niet toegestaan.

 

Deelname

 • Deelname aan de volwassenwedstrijden (individueel en team) is mogelijk voor personen ouder dan 16 jaar (peildatum is datum evenement)
 • Personen onder 16 jaar kunnen meedoen aan de jeugdwedstrijd, onder voorwaarde dat de deelnemer/ster de afstanden (1,9/12/2,1 km) goed aankan en na 13 minuten gestart is met het fietsgedeelte. Dit komt neer op een gemiddelde snelheid van onderveel 10 km/u over het eerste loopgedeelte. Reden hiervoor is dat te langzame deelnemers de volwassenen op het fietsparcours in de weg kunnen zitten.
 • Inschrijving en aanmelding geschiedt op volgorde van aanmelding door correcte invulling van het inschrijfformulier. Als het maximale aantal inschrijvingen van 200 individuele deelnemers, 50 jeugddeelnemers en 200 teams  is bereikt, wordt de inschrijving gesloten. Hierna kunnen deelnemers eventueel op een wachtlijst worden geplaatst.
 • Deelnemers beschikken over een atletenlicentie van de NTB of ontvangen een daglicentie van de NTB.

 

Loopregels

 • Deelnemers dienen het startnummer op de borst te dragen.
 • Deelnemers mogen niet met een ontbloot bovenlijf lopen.
 • Deelnemers mogen geen headset of glaswerk bij zich dragen.
 • Om de wedstrijd veilig te laten verlopen is er een tijdslimiet ingesteld. Voor individuele deelnemers geldt dat er na 2 uur niet meer mag worden begonnen aan de tweede Run, voor teams is deze tijdslimiet gesteld op 1 uur en 45 minuten.
 • Voor de jeugdwestrijd is de volgende tijdslimiet ingesteld: de deelnemer/ster moet na 13 minuten gestart zijn met het fietsgedeelte. Dit komt neer op een snelhied van ± 10 km/u over het eerste loopgedeelte. De reden hiervoor is dat te langzame jeugddeelnemers de volwassenen op het fietsparcours in de weg kunnen zitten.

 

Fietsregels

 • Deelnemers dienen het startnummer op de rug te dragen.
 • De fiets en helm dienen uiterlijk om 15.45 uur in het parc ferme te zijn geplaatst, nadat deze aldaar zijn goedgekeurd door de officials.
 • Het dragen van een helm met gesloten kinband is tijdens de race verplicht.
 • Stayeren is niet toegestaan in deze wedstrijd.
 • Houdt op smalle wegen zo veel mogelijk rechts. Hierdoor is inhalen voor snellere deelnemers mogelijk.
 • Als de jury constateert dat er gestayerd wordt toont hij een blauwe kaart. De deelnemer moet zich vervolgens melden bij de eerstvolgende strafbox voor een tijdstraf van 2 minuten. Bij een tweede overtreding of als de deelnemer zich niet in de strafbox meldt volgt diskwalificatie.
 • Deelnemers mogen niet met ontbloot bovenlijf fietsen.
 • In de wisselzone mag niet worden gefietst.
 • In de wisselzone mogen geen deelnemers worden belemmerd in hun voortgang.

 

Tuchtregels

Als een deelnemer zich niet houdt aan het wedstrijdreglement, kan dit een waarschuwing, diskwalificatie, schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben. Tijdens het fietsonderdeel wordt een waarschuwing gegeven door het laten klinken van een fluitsignaal, de vermelding van het startnummer en het tonen van een gele kaart door de official. In het geval van meerdere gele kaarten volgt na de finish diskwalificatie, hetgeen inhoudt dat de deelnemer of het team na afloop van de wedstrijd uit de uitslag wordt verwijderd. Diskwalificatie volgt tevens wanneer de deelnemer:

 • Grof onsportief gedrag vertoont.
 • Beledigend is richting de wedstrijdofficials.
 • Zich na een tweede waarschuwing wederom niet houdt aan de opmerkingen van een wedstrijdofficial.

Hoofdsponsor

Starttijden en inschrijven

 
Volgende editie:
24 augustus 2019
 
Starttijden
 jeugd: 15.58
singles: 16:00
duo's: 17:00 
 
De inschrijving start op 14 april 2019
 
inschrijven
 
als voorinschrijving gesloten is:

Volg ons ook op

Facebook-icon  Twitter-icon

Ben je nog op zoek naar een 'Goed Voornemen'? Wat dacht je van het volbrengen van de Run Bike Run Borne op 24 augus… https://t.co/YhLD7UQn13

 • 194 - RBS Borne 2017 - DSC0820
 • Q28A6817

Onze sponsoren

 • online-bouwmaterialen nl smol
 • logoanyflex-smol
 • Z-BTN
 • Logo-Wika-smol
 • 0993
 • 0992
 • 0991
 • 098
 • 096
 • 094
 • 093
 • 092
 • 091
 • 035
 • 09
 • 08
 • 07
 • 06
 • 03